Lĩnh vực hoạt động

Hệ thống điện tự động

Tư vần, thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống điện - tự động trong công nghiệp và dân dụng.

Tủ bảng điện

Cung cấp và lắp đặt tủ điện động lực, tủ điện điều khiển...

Hệ thống điện nhà xưởng, xí nghiệp, nhà cao tầng

Thiết kế và thi công các hệ thống điện nhà xưởng, xí nghiệp, công trình...

Cung cấp thiết bị

- Thiết bị GPS
- Thiết bị điện công nghiệp tự động
- Thang, máng, hộp cáp